2 Οκτ 2011

Απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ: για την αποκατάσταση του Νίκου Ζαχαριάδη (αναδημοσίευση)(Επίσημο κείμενο κομματικής αποκατάστασης του Ν. Ζαχαριάδη στο ΚΚΕ, δημοσιεύεται στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση, τ.5, 2011, σελ. 39-43, και στο σημερινό Κυριακάτικο Ριζοσπάστη, αρ. φύλλου 11077, σελ. 3-4. Σήμερα έγινε και η επίσημη εκδήλωση στο Α' Νεκροταφείο Αθήνας)

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της οικο­γένειας Ζαχαριάδη, γεννήθηκε στην Αδριανούπολη στις 27 Απριλίου 1903. Επειδή ο πατέρας του μετακινιόταν, ως υπάλ­ληλος του γαλλικού μονοπώλιου καπνού «Ρεζί», πήγε στο δημοτικό σχολείο σε διάφορες πόλεις (Σκόπια, Νικομήδεια) και την πρώτη τάξη του γυμνασίου στην Αδριανούπολη. Σε νεαρή ηλικία δούλεψε στο λι­μάνι της Κωνσταντινούπολης και στα καράβια της Μαύρης Θάλασσας. Στην «Πανεργατική» της Κωνσταντινούπολης (αναρχοσυνδικαλιστική οργάνωση) λειτουργούσε πυρήνας της Κομμουνιστικής Διεθνούς, του οποίου έγινε μέλος και στη συνέχεια γραμματέας. Το 1922 και 1923 πή­γε ως ναυτεργάτης στη Σοβιετική Ενωση, όπου έγινε μέλος της Ομο­σπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών. Το 1923 έγινε μέλος και του ΚΚ Τουρκίας. Το 1924 ήρθε στην Ελλάδα, έχοντας φοιτήσει στην ΚΟΥΤΒ (Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων της Ανατολής). Δού­λεψε στην ΟΚΝΕ Αθήνας και στη συνέχεια ως καθοδηγητικό στέλεχος στην ΟΚΝΕ Θεσσαλονίκης και στην ΚΟ. Το 1926 φυλακίστηκε στο Γεντικουλέ, από όπου απέδρασε. Το ίδιο διάστημα έγινε μέλος της ΚΕ της ΟΚΝΕ κι έπειτα ήρθε ως καθοδηγητής στην ΚΟ Πειραιά. Το 1927 έγι­νε γραμματέας της ΚΟ Θεσσαλίας. Το 1929 συνελήφθη, δραπέτευσε εκ νέου και φυγαδεύτηκε από το ΚΚΕ στη Σοβιετική Ενωση, από όπου επέστρεψε στην Ελλάδα το 1931 με απόφαση της ΚΔ. Κατά την παρα­μονή του στην ΕΣΣΔ έγινε μέλος του ΠΚΚ(μπ). Με βάση την κομματι­κή του ταυτότητα, που εκδόθηκε από το ΚΚΕ το 1946, η κομματική του ηλικία υπολογίζεται από το 1921.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1931 -1935 και Γενικός Γραμματέας της έως το 1956, ήταν ηγέτης αφοσιωμένος στην υπόθεση της εργατικής τάξης, στον προλεταριακό διεθνισμό, στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση.
Ηγήθηκε του Κόμματος σε συνθήκες σκληρής ταξικής πάλης, διώξε­ων, εκτελέσεων, δράσης των κρατικών εγχώριων και ξένων μυστικών υπηρεσιών κατά του ΚΚΕ, ακόμα και διάβρωσης των κομματικών του οργανώσεων στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά.
Είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ΚΚΕ στα χρόνια 1931- 1936, ενώ πρωτοστάτησε στη δημιουργία και στην ηρωική πάλη του ΔΣΕ (1946-1949), της κορυφαίας εκδήλωσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα. Εδειξε ακλόνητη επιμονή στην ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης των παράνομων κομματικών οργανώσεων στα χρόνια 1949-1955, στο συνδυασμό της παράνομης με τη νόμιμη δράση.
Τον διέκριναν επαναστατική επαγρύπνηση, ταχύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών, σθένος στην υπεράσπιση της γνώμης του. Ηταν λαϊκός ηγέτης, με διάθεση και πνεύμα ασυμβίβαστο, πρωτοπόρο και μαχητικό.
Ο Νίκος Ζαχαριάδης έζησε κρατούμενος στα κάτεργα της 4ης Αυ­γούστου από το 1936 μέχρι το 1941, όταν η ελληνική κυβέρνηση τον παρέδωσε στους Γερμανούς κατακτητές. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Γκεστάπο της Βιέννης και από εκεί στο στρατόπεδο συγκέντρω­σης Νταχάου, μέχρι το Μάη του 1945. Πέρασε την εννιάχρονη δοκιμα­σία αλύγιστος.
Κρίνοντας ιστορικά όλη τη διαδρομή του ΚΚΕ στην περίοδο που ήταν ΓΓ της ΚΕ, εκτιμάμε την αδυναμία του Ν. Ζαχαριάδη να οδηγήσει έγκαιρα το ΚΚΕ σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση με τις αντι­φάσεις στη στρατηγική του κόμματος, με αδυναμίες προγραμματικής επεξεργασίας που βάρυναν αρνητικά στο Κόμμα κατά τη δεκαετία του 1940. Η ευθύνη του Νίκου Ζαχαριάδη εντοπίζεται κυρίως στην αδυνα­μία του να διαμορφωθεί πρόγραμμα στο 7ο Συνέδριο (1945), που θα εν­σωμάτωνε την πείρα από την αντικειμενική εκτίμηση των λαθών (Συμ­φωνίες Λιβάνου, Καζέρτας, Βάρκιζας). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τις αντιφάσεις, καθυστερήσεις και λάθη οργάνωσης του αγώνα του ΔΣΕ. Βεβαίως η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη υπολογίζει ότι η στρατη­γική του ΚΚΕ, όταν ήταν Γραμματέας και Γενικός Γραμματέας της ΚΕ ο Ν. Ζαχαριάδης, αντανακλούσε και τις αντιφάσεις της στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Παράλληλα εκτιμάμε ότι αν και ο Ν. Ζαχαριάδης είδε την αναγκαιότητα να διορθωθεί η στρατηγική του ΚΚΕ και το επιχείρησε το 1949 (5η Ολομέλεια) και το 1953 (Σχέδιο Προγράμματος), δεν τη θεμελίωσε με σωστή θεωρητική τεκμηρίωση, αφού στήριξε την αναγκαιότητα για αλλαγή της στρατηγικής στην αλ­λαγή του συσχετισμού των δυνάμεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι συ­γκρούστηκε σε πολλά ζητήματα με την ηγεσία του ΠΚΚ (μπ)/ΚΚΣΕ, και ο ίδιος και η ΚΕ υποχώρησαν στις πιέσεις της, με αποτέλεσμα, το 1954, να αποσύρουν το Σχέδιο Προγράμματος.
Η 6η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (11-12 Μαρτίου 1956), που την συγκάλεσε η επιτροπή των έξι ΚΚ (ΕΣΣΔ, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας), πήρε την παρακάτω απόφα­ση για το Νίκο Ζαχαριάδη: «...η καθοδήγηση του Κόμματος και πρώτα απ'όλα ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ σ. Νίκος Ζαχαριάδης κά­νουν σοβαρά πολιτικά λάθη σεχταριστικού χαρακτήρα. [...] Για τα σο­βαρά πολιτικά λάθη που έκανε ο σ. Ζαχαριάδης και για τη συστηματική από μέρους του παραβίαση των αρχών της εσωκομματικής δημοκρατίας, η Ολομέλεια έκρινε απαραίτητο να καθαιρέσει τον Νίκο Ζαχαριάδη από Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και να τον βγάλει από το Πολιτικό Γραφείο».
Η 7η πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (18-24 Φεβρουαρίου 1957) αποφάσισε: «1) Καθαιρεί τον Ν. Ζαχαριάδη από την ΚΕ του ΚΚΕ. 2) Τον διαγράφει από το Κόμμα σαν αντικομματικό φραξιονιστικό αντιδιεθνιστικό, εχθρικό στοιχείο. 3) Η Ολομέλεια σημειώνει πως επειδή πολλές ενέργειες του Ν. Ζαχαριάδη, όπως π.χ. η υπόθεση Γουσόπουλου κλπ., ξε­φεύγουν από το χαρακτήρα και τα πλαίσια των συνηθισμένων λαθών, θε­ωρεί ότι το κομματικό συμφέρον επιβάλλει να γίνει συστηματική και λε­πτομερειακή παραπέρα έρευνα από το Κόμμα πάνω σ' ολόκληρη τη ζωή και τη δράση του Ζαχαριάδη». Ως λόγοι της παραπάνω απόφασης προ­βλήθηκαν: «II πολιτική γραμμή που επεξεργάστηκε και επέβαλε στο ΚΚΕ ο Ν. Ζαχαριάδης από το 1945 ήταν αριστερίστικη, σεχταριστική, τυχο­διωκτική. [... ] οδήγησε σε ήττα το ρωμαλέο ελληνικό δημοκρατικό κίνη­μα. [...] Με τη γνωστή θέση του στη 12η Ολομέλεια τηςΚΕ του ΚΚΕ του 1945 για τον "ελληνικό άξονα ", αντικειμενικά δικαίωνε την επέμβαση των άγγλων ιμπεριαλιστών στην Ελλάδα. [...] καλλιεργούσε συστηματι­κά και επίμονα τον αντισοβιετισμό και αντιδιεθνισμό. [...] επέβαλε στο ΚΚΕ ανώμαλο εσωκομματικό καθεστώς. [...] με την εγκληματική στάση του στα ζητήματα της παράνομης δουλειάς [... ] είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα χτυπήματα που έδωσε η Ασφάλεια στο ΚΚΕ».
Η καθαίρεση του Ν. Ζαχαριάδη και η διαγραφή του ήταν πράξεις άδι­κες. Η κατηγορία εναντίον του, για συνεργασία με τον εχθρό ήταν πρά­ξη συκοφαντική, ενώ οι κατηγορίες για καλλιέργεια της προσωπολατρίας και για την εγκαθίδρυση στο ΚΚΕ ανώμαλου εσωκομματικού κα­θεστώτος αποτελούσαν προπέτασμα καπνού και πρόσχημα για να πε­ράσει στην πλειοψηφία των μελών της ΚΕ και του Κόμματος η δεξιά οπορτουνιστική στροφή.
Τόσο η επιτροπή των έξι ΚΚ, όσο και οι παραπάνω Ολομέλειες της ΚΕ του ΚΚΕ αξιοποίησαν αντιφάσεις της πολιτικής του Κόμματος όταν ήταν Γενικός Γραμματέας ο Ν. Ζαχαριάδης, καθώς και λαθεμένες ενέργειές του, όπως οι άστοχες και άδικες κατηγορίες κατά στελεχών του ΚΚΕ για συνεργασία τους με τον ταξικό αντίπαλο.
Η παραπάνω αποτίμηση του Ν. Ζαχαριάδη ως ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ γί­νεται ως στοιχείο κρίσης της ωριμότητας και ικανότητας του ΚΚΕ στην καθοδήγηση της ταξικής πάλης σε ιδιαίτερα οξυμένες συνθήκες. Ωστό­σο δεν παραβλέπονται οι αρνητικές επιδράσεις της ιδεολογικής κατά­στασης και των πολιτικών επιλογών του διεθνούς κομμουνιστικού κι­νήματος.
Η 7η Ολομέλεια της ΚΕ (9-13 Απριλίου 1964) ενέκρινε το πόρισμα της επιτροπής «για την υπόθεση του Νίκου Ζαχαριάδη» σύμφωνα με το οποίο πολλές από τις ενέργειες του Ν. Ζαχαριάδη «δημιουργούν σοβα­ρότατα ερωτηματικά για το πρόσωπο του σαν ύποπτο, εχθρικό και επι­κίνδυνο στοιχείο για το Κόμμα και το λαϊκό κίνημα [...] οδηγούν αναπό­φευκτα σε πράξεις που αντικειμενικά δεν προκαλούν μικρότερη ζημιά στο Κόμμα και στο λαϊκό κίνημα από τις πράξεις πρακτόρων του εχθρού». Το πόρισμα καταλόγιζε στο Ζαχαριάδη και ποινικές ευθύνες.
Τρία χρόνια αργότερα, η 11 η Ολομέλεια της ΚΕ (27-30 Ιουνίου 1967) συζήτησε νέο πόρισμα της Επιτροπής Κομματικού Ελέγχου (ΕΚΕ) και κατέληξε: «Από την εξέταση της υπόθεσης Ζαχαριάδη δεν βγαίνει ότι ο Ν. Ζαχαριάδης είναι πράκτορας του εχθρού». Κρίνεται ως απαράδεκτο το γεγονός ότι, αυτό το πόρισμα, παρότι είχε απαλείψει την κατηγορία του πράκτορα, ωστόσο άφηνε να αιωρείται η υποψία. Ο απαράδεκτος εξορισμός του στο Σοργκούτ, καθώς και όλη η εκεί μεταχείριση από την ηγεσία του ΚΚΣΕ, με τη σύμπραξη και τηςτότε καθοδήγησης του ΚΚΕ,
δεν δικαιολογείται εξαιτίας της λαθεμένης ενέργειας του Ζαχαριάδη να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για να δικαστεί.
Το ΚΚΕ επί της ουσίας έχει αποκαταστήσει το Νίκο Ζαχαριάδη εδώ και πολλά χρόνια (μεταφορά και ταφή της σορού του στην Ελλάδα, δη­μοσιεύματα κ.ά.). Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ ακυρώνει όλες τις αποφάσεις της 6ης και της 7ης Ολομέλειας (1956 και 1957) σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς και τα πορίσματα του 1964 και του 1967. Αποφασίζει την πλήρη αποκατάστασή του στο ΚΚΕ.

(Σύνδεσμοι για τη σημερινή εκδήλωση στο Α' Νεκροταφείο:
http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=314739
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2066600
http://kokkinosfakelos.blogspot.com/2011/10/blog-post_02.html
http://erodotos.wordpress.com/2011/10/02/papariga-zaxariadis/)

5 σχόλια:

 1. Για να τα ξέρουμε όλα και να κρατάμε τις επιφυλάξεις μας πάντα.

  http://www.scribd.com/doc/51397859/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κάτι μας είπες...

  1. Για το ζήτημα με την περεστρόϊκα, έχει ασκηθεί αυτοκριτική από το Κόμμα ήδη από το 1995 και την συνδιάσκεψη για τις ανατροπές.
  2. Υπάρχει ευθύνη της προσωπικότητας, φυσικά, αλλά αυτό που λέει η Παπαρήγα είναι ότι, με τέτοιους όρους θέαση της ιστορίας δεν είναι σωστή. Αντιθέτως αυτή δεν είναι η μαρξιστική προσέγγιση της ιστορίας αλλά η αστική-ιδεαλιστική.
  3. Το επιχείρημα της συλλογικής ηγεσίας που λέγεται κάπου στο κέιμενο ήταν επιχείρημα των χρουστστοφικών...
  4. Τελικά και το 20ο συνέδριο καταδικάστηκε και η 6η ολομέλεια... απλά ήταν θέμα χρόνου και καλύτερης μελέτης -παρουσίασης που δεν είχε γίνει πιο πριν.
  5.Εκεί που λέει διαφορετική γνώμη για το Στάλιν, είναι προφανέτσατο ότοι εννοέι διαφορετική από την αστική-έσφαζε κτλ. όσο για την περιγραφή του Τσώρτσιλ, μου φαίνεται λες και περιγράφει ένα κομμουνιστή όπως θα έπρεπε να είναι! Για αυτό άλλωστε είχε την τιμή να προταθεί από το Λένιν στη θέση του γραμματέα της ΚΕ, του κόμματος των μπολσεβίκων.
  6. Προφανώς ο παλιός αυτός αγωνιστής έχει δίκιο σε πολλά, αλλά πάλι όπως βλέπεις δεν σκέφτεται ακριβώς "μαρξιστικά".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. α και ελπίζω να ζει, θα έχει χαρεί νιώθω ο παππούς με τις εξελίξεις στο κόμμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. πολλοί χαρήκαμε, όχι απλά χαρήκαμε αλλά ψηλώσαμε και μερικούς πόντους βλέποντας το ΚΚ να επασυνδέεται με το επαναστατικό του παραλελθόν, και σε συμβολικό επίπεδο. Πλέον δεν υπάρχουν τομές που να κόβουν σαν μαχαίρι την ιστορία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δικαιώθηκε ο Ένοπλος Ταξικός Αγώνας, όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο σύντροφος trash, στο μπλογκ του!

  Απ΄την άλλη αν κανείς δει την λύσσα κυρίως των οπορτουνιστών, αντιλαμβάνεται πόσο πολύ σωστή ήταν η ενέργεια του ΚΚΕ.

  Και, νομίζω, ότι ΤΩΡΑ ήταν η καλύτερη χρονικά (και όχι μόνον) στιγμή να γίνει αυτό !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Κάθε χρήστης μπορεί να σχολιάσει στο γλόμπινγκ αφού επιλέξει διακριτικό ψευδώνυμο για αποφυγή συγχίσεων είτε με λογαριασμό Google είτε με τη χρήση της υπηρεσίας openID είτε με την απλή επιλογή ονόματος χρήστη.
Προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια για συντάκτες ή σχολιαστές θα διαγράφονται. Δεν ενθαρρύνεται η χρήση υβριστικών λέξεων ή εκφράσεων.
Ο σχολιασμός γίνεται με το ελληνικό αλφάβητο και με μικρά γράμματα

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαγραφή σχολίων που δημιουργούν σκόπιμη ή μη σύγχιση και απομάκρυνση από το θέμα της ανάρτησης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...