13 Ιουν 2011

Δημοψήφισμα... «επανεκκίνησης»

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Το Ποντίκι»
Σχόλιο Γλόμπιγκ:
«Στο άρθρο αυτό φαίνεται πως μπορεί η αστική τάξη να ενσωματώσει τον κόσμο, πως αξιοποιεί για τις αλλαγές που είχαν διακηρυχτεί, πριν λίγα χρόνια στην πολιτική ζωή, την καλουπωμένη αντίδραση των αγανακτισμένων. Αποκαλύπτει πλευρές του πως σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται οι αλλαγές που θέλουν αξιοποιώντας ακόμα και την λαϊκή αντίδραση ως μέσο. Δείχνει ακόμα πως όλη μας η κριτική προς τους «αγανακτισμένους» μόνο λάθος δεν ήταν αλλά αντιθέτως έδειχναν ακριβώς αυτό, ότι όσο δεν αποκτά το αυθόρμητο συνειδητά- ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά θα ενσωματώνεται και θα χρησιμοποιείται για το σύστημα ακόμα και για να πάρει ακόμα χειρότερα μέτρα, δήθεν λέγοντας ότι ακούει τις μάζες.»

Το δημοψήφισμα θα γίνει και θα σημαίνει το τέλος της με­ταπολίτευσης και την αρχή ενός νέου πολιτικού κύκλου, επισημαίνει στο «Π» ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, θυμίζοντας ότι και η μεταπολίτευση ξεκίνησε με δημοψή­φισμα. Όπως επισημαίνουν κυβερνη­τικά στελέχη με έκδηλη αγωνία, αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν πέσει μέ­σα στο επόμενο τρίμηνο, στις αρχές του φθινοπώρου ο πρωθυπουργός έχει μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα προκειμένου να αλλάξει άρδην το πολιτι­κό σκηνικό.

Ο Γ. Παπανδρέου, όπως υπαινίχθη­κε και στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν επιθυμεί ένα δημοψήφισμα που θα σχετίζεται με την οικονομική κρίση και τις δανειακές συμβάσεις της χώ­ρας, ούτε τη θεμελιακή απόφαση της παραμονής στο ευρώ, αλλά θα αφορά τη θεσμική συγκρότηση της χώρας και την αλλαγή της δομής του πολιτικού σκηνικού.
Οι «αγανακτισμένοι» στις πλατεί­ες όλης της χώρας, σύμφωνα με την ανάλυση του πρωθυπουργού, δεν βρί­σκονται μόνο για τα οικονομικά προβλήματα και τις περικοπές, αλλά κυρί­ως λόγω της πολιτικής σήψης και της πλήρους έλλειψης προοπτικής και ελ­πίδας. Ο Παπανδρέου επιχειρεί λοιπόν να κάνει ένα άλμα στο μέλλον και να εξωραΐσει τη συντριπτική αμφισβήτη­ση στο πρόσωπο του, εμφανιζόμενος ως συνολικός μεταρρυθμιστής του πο­λιτικού συστήματος.
Ο Παπανδρέου, παρ' ότι δεν έχει καταλήξει, θέλει η επόμενη Βουλή να είναι συντακτική, ώστε να γίνουν ευ­ρείες αλλαγές και ανατροπές στο Σύνταγμα της χώρας. Στο δημοψήφισμα μπορεί να κλιθεί ο ελληνικός λαός να επικυρώσει ή να απορρίψει μια σειρά προτάσεων και όχι να πει ένα «ναι» ή ένα «όχι» σε ένα και μόνο θέμα.
Ανάμεσα στις σκέψεις και τις προ­τάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι:
Η περικοπή του αριθμού των βου­λευτών σε 200 ή 230 (στα πρότυπα της Πορτογαλίας).
Η κατάτμηση της χώρας σε πολύ μικρές περιφέρειες και οι μισοί βουλευτές να προκύπτουν από λίστα επι­κρατείας που θα καταρτίζεται με προκριματικές εκλογές μέσα στα κόμματα (στα γερμανικά πρότυπα).
Να επανεξεταστούν οι αρμοδιότη­τες του Προέδρου της Δημοκρατίας και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του με τη δυνατότητα αναπομπής νομοσχε­δίων ή προκήρυξης δημοψηφισμά­των σε μείζονα θέματα, όπως και να αποσυνδεθεί η εκλογή του από τη δι­άλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών.
Να κλείσει ο δρόμος της «εύκολης» και πρωθυπουργικής επιλογής σε προσφυγή σε εκλογές ανά πάσα στιγμή.
Ερώτημα για την ασυλία βουλευτών και υπουργών και αν πρέ­πει να διατηρηθεί ή όχι.
Επίσης έχει κατατεθεί μια σειρά προτάσεων, όπως η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή όχι, η ίδρυ­ση και στη χώρα μας ιδιωτικών πανεπιστημίων, η αλλαγή στον τρόπο προ­στασίας των δασών με πιο ευέλικτες μορφές στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο πρωθυπουργός που έχει μελε­τήσει την κουλτούρα της διακυβέρνησης μέσω δημοψηφισμάτων, όπως γίνεται στην Ελβετία ή στις σκανδι­ναβικές χώρες, θα προτείνει και στα άλλα κόμματα να γίνει μια διακομμα­τική επιτροπή που θα καταθέσει προ­τάσεις και θα επεξεργαστεί τη λίστα των ερωτημάτων που θα τεθεί στον ελληνικό λαό. Άλλωστε ο Α. Σαμαράς έχει πει κατά καιρούς - και το επανέ­λαβε στο Ζάππειο 2 - ότι επιθυμεί η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητι­κή, ενώ και στην κυβέρνηση πιστεύ­ουν ότι δεν πρόκειται να αντιταχθεί γενικά στην πρόταση για συντακτική συνέλευση, αφού διαφορετικά θα φαίνεται σαν να μη θέλει η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα. Η αναφο­ρά του πρω­θυπουργού στο κρίσιμο άτυπο Υπουργικό Συμβού­λιο μόνο τυχαία δεν ήταν. Προχτές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής επανήλθε στο θέμα λέγοντας χαρακτη­ριστικά:
«Ο πρωθυπουργός και στο παρελθόν έχει μιλήσει για δημοψηφίσματα, για τον θεσμό των δημοψηφισμάτων. Αυ­τή είναι γνωστή και πάγια άποψή του. Όμως, από εκεί και πέρα, σε μία εποχή όπου πραγματικά χρειάζονται και απαι­τούνται μεγάλες συναινέσεις - και η μεγαλύτερη συναίνεση, εννοείται, ποια άλλη θα μπορούσε να είναι από ένα δη­μοψήφισμα απευθείας από τον ελληνι­κό λαό -, εάν όντως τεθούν ζητήματα μεγάλης σημασίας, εννοείται ότι ο θεσμός του δημοψηφίσματος είναι αυτός που μπορεί να συμβάλει ακριβώς στην επίτευξη της μεγαλύτερης συναίνεσης, που είναι η συναίνεση του ελληνικού λαού».
Ο Πεταλωτής περιέγραψε μάλιστα και τη διαδικασία λέγοντας ότι τα ζη­τήματα και τα αιτήματα αυτά - εννοεί­ται - θα εξειδικευθούν: «Θα αφορούν μεγάλες αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στο πολιτικό σύστημα, θα εξειδικευθούν και θα προσδιοριστούν επαρκώς και επακριβώς, εάν τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα» είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα μ' έναν τρόπο συνέδεσε τη διαδικασία αυτή και με τον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι είναι έτοιμος, αλλά θα υπάρξει διαδικασία να υπάρχει σύνθεση απόψεων, «μια πολύ μεγάλη συ­ζήτηση», όπως τόνισε.
Κλείνοντας την ενημέρωσή του προ­χτές θύμισε με νόημα ότι «ο πρωθυπουργός χθες μίλησε για "θέσμιση" ξανά της Ελληνικής Δημοκρατίας και, φυσικά, όχι για κατάλυσή της, όπως προσπαθούν κάποιοι να επιδιώξουν. Που σημαίνει ότι το πολιτικό σύστη­μα, έτσι όπως το γνωρίζουμε, έχει πολ­λά περιθώρια για να αλλάξει βελτιωτι­κά. Αλλά πρέπει να γίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τη λήψη πολλών αποφάσεων».
Και ο ίδιος ο Παπανδρέου μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για αλλαγή του ευρύτερου πολιτικού συστήματος και αλλαγή στο κράτος, αλλαγή στο οικονομικό και παραγω­γικό μοντέλο της χώρας, και όλα αυ­τά κάτω από την ομπρέλα ενός γνήσι­ου πατριωτισμού. Το θέμα όμως είναι αν ο σχεδιασμός θα γίνει πράξη και αν αυτή η κυβέρνηση δείξει πολιτική αντοχή, κάτι που πολλοί θεωρούν... χλομό.

19 σχόλια:

 1. Είναι γεγονός ότι η αστική τάξη στην Ελλάδα, όταν θέλει να περάσει τα πιο αντιδραστικά μέτρα, χρησιμοποιεί τις λεγόμενες "δημοκρατικές δυνάμεις". Από τον Βενιζέλο, μέχρι την οικογένεια Παπανδρέου. Η επώνυμη δεξιά, έρχεται να αναλάβει την εξουσία μετά, αφού οι "δημ. δυνάμεις" έχουν περάσει την αντιδραστική καμπή:
  Απ ότι φαίνεται λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, έχει αναλάβει και πάλι εργολαβία την πλήρη κατάλυση των όποιων αστικο- δημοκρατικών θεσμών υπάρχουν ακόμα στη χώρα.

  λαθραναγνώστης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας μου επιτραπούν μερικές παρατηρήσες:

  1. Είναι καθαρό ότι ο συντάκτης του "Ποντικιού", με αυτό το άρθρο, εκφράζει την αγωνία του να προσδώσει ένα κύρος (που ΔΕΝ υπάρχει) στον Παπανδρέου !
  Προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει ότι καταλύτης των μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων είναι ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και όχι (όπως είναι η πραγματικότητα) οι ξένοι δανειστές του !

  2. Όλο το άρθρο διαπνέεται από το αγωνιώδες πνεύμα να μην ανατραπεί, να διατηρηθεί αλώβητο το καπιταλιστικό σύστημα της χώρας, έστω κι αν πρέπει να γίνουν κάποιες επιμέρους ... "θυσίες" !

  3. Βασικός στόχος είναι για άλλη μία φορά, να εγκλωβιστεί ο Ελληνικός λαός και να νομίσει ή να πιστέψει ότι το πολιτικό σύστημα (το τόσο σάπιο και βρώμικο) μπορεί να ... αυτοκαθαρθεί !

  4. Γνωρίζοντας τις στενές σχέσεις του "Ποντικιού" με την εξουσία ... κυρίως του ΠΑΣΟΚ, μάλλον παίζει το ρόλο του ... λαγού !

  Από όλα τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά, ότι πρόθεση του γλομπινγκ, είναι να προσφέρει άλλη μία σημαντική υπηρεσία προς το αναγνωστικό του κοινό, ώστε μια ώρα αρχύτερα να αντιληφθεί το μέλλον που ετοιμάζουν για το λαό μας.
  Να γίνουν αντιληπτές οι παγίδες που πάνε να βάλουν στο λαό, να ξυπνήσουν πραγματικά οι αγανακτισμένοι, να καταλάβουν ότι το καπιταλιστικό σύστημα όσο μερεμέτια κι αν του κάνουν, πάλι βάρβαρο και αντιλαϊκό θα είναι και μόνο η ανατροπή του θα φέρει το μέλλον που μας αξίζει !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μαλιστα....
  αν οι ερωτησεις προς τον κυριαρχο λαο ειναι οπως στις δημοσκοπησεις (και ενω θα εχει προηγειθει η καταληλη προπαγανδα "και οι τρακοschοι φταινε", "η χωρα με τους περισσοτερους δημοσιους υπαλληλους, λαμογια, βολεμενους, τεμπεληδες" κτλ) μπορω να οραματιστω το αποτελεσμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Φάρε

  Να αγανακτήσουν πραγματικά, επιτέλους, οι αγανακτισμένοι. Να πάψουν να είναι τηλεκατευθυνόμενες μάζες των «κοινωνικών μηχανικών».
  Που δεν το βλέπω!
  Διότι φαίνεται ότι στο Σύνταγμα γίνεται όλη η απαραίτητη προετοιμασία για τη συνέχεια…

  Φιλήμων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @Manny Calavera
  «Μαλιστα....»
  Ακριβώς έτσι!

  Φιλήμων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τελικά θα αρχίζω να τους θαυμάζω! Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά! Γνωρίζοντας πως κανονικό φασιστικό κίνημα μάλλον δεν μπορούν να φτιάξουν (μια και οι πρώην βολεμένοι μικροαστοί ΠΑΣΟΚoι, το μονο που δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν είναι να ρισκάρουν το κεφάλι τους, παίζοντας ξύλο στους δρόμους), δημιουργούν την ιδεολογική του πλατφόρμα μέσα από το "κίνημα" της πλατείας, και στην συνέχεια την θεσμική νομιμοποίηση της κατάστασης μέσω δημοψηφίσματος! Τι δημοκρατικότερο; Και όταν ο όχλος πάρει χαμπάρι τι ακριβώς ψήφισε θα μπορούν να επέμβουν ΜΑΤ, στρατός, και εισαγγελείς με τις πλέον νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες! Κίνηση ρουά!
  Και πάλι μπράβο τους....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ελπίζω τουλάχιστον ο κόσμος που κατεβαίνει στο σύνταγμα ή όχι να ξεκαθαρίσει έστω μερικά πράγματα για την ταξική φύση των προβλημάτων, με αφορμή τις εξελίξεις. Βέβαια υποθέτω ότι καλύτερα να βγάζεις συμπεράσματα από τη δουλειά σου, παρά από την πλατεία.

  Πάντως έχω την εντύπωση ότι αρκετοί προβληματίζονται για το ρόλο της πλατείας - αρκετοί πάντως πάνε γνωρίζοντας ότι δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό, απλά δηλώνουν στους "όλους ίδιους βουλευτές" ότι έχουν αγαναχτήσει.

  Αντρέας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Λαθραναγνώστη- Δεν συμφωνώ ακριβώς,πιθανά να ετοιμάζουν μια κατάσταση ελέγχου του πολιτικού συστήματος επί το αντιδρατικότερο και ανρξάρτητα από το ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την πολιτική εξουσία. Θυμίζω ότι αυτές οι πολιτικές αλλαγές είχαν προταθεί από κυβέρνηση ΝΔ, αν θυμάμαι καλά. Επίσης θυμάσαι το Γιώργο να μας λέει για τη "συμμετοχική δημοκρατία" μέσω internet; Από την αρχή μου είχε βρωμίσει... Επίσης δεν ξέρω αν ξέρεις ότι το Internet χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές στις ΗΠΑ, λέγεται ότι ο Μπους είχε κλέψει ψήφους με αυτό το κόλπο. Επειδή τα δημοψηφίσματα θα έχουν κόστος δεν αποκλείω να σπρώξουν τη λύση του internet (είμαι σχεδόν σίγουρος για την ακρίβεια). όπως καταλαβαίνεις θα μπορούν ακόμα και να "φτιάχνουν" το αποτέλεσμα... Κάποια τέτοια θέματα είχα επισημάνει και σε 2 άλλα άρθρα ένα για την αμεσοδημοκρατία και ένα για τα κοινωνικά δίκτυα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φάρε-συμφωνώ σχεδό σε όλα. Ακριβώς αυτό το ρόλο λαγού παίζει το άρθρο για αυτό και αναδημοσιεύται, για να δείξει τους σχεδιασμούς τους.

  Μάννυ και Φιλημων-συμφωνώ 100%

  Τρασς-ακριβώς κάπως έτσι είναι. Και εγώ όταν το διάβασα, θαύμασα την ικανότητα τους στο να χειραγωγούν τις μάζες. Πως αξιοποιούν παραγματικά ότι μπορούν. Πάντως και εμείς δεν είμαστε τόσο ζώα, έχουμε εμπειρία και όπως και να το κάνουμε είχαμε ψιλαιαστεί από την αρχή τη δουλειά, το θέμα είναι όιτ έχουν καλύτερη και ευκολότερη παρέμβαση στον κόμσο για ένα σωρό λόγους.

  Αντρεά-έτσι ακριβώς σκέφτονται οι περισσότεροι δυστηχώς. Ελπίζω και εγώ να είναι μια καλή εμπειρία όλο αυτό... αλλά έχεις δίκιο ότι αυτά φαίνονται καλύτερα στους τ΄πους δουλειάς, αλλιώς αντιμετωπίζεις μόνο την επιφάνεια γενικά. όχι όμως ότι κάτι τέτοιο είναι ακατόρθωτο. Πχ δες ο Λένιν που στον αριστερισμό λέει ότι η κρίση για την υπόθεση Ντρέϋφους στη Γαλλία, θα μπορούσε να αποτελέσει επαναστατική ευκαιρία, δλαδή ένα καθαρά πολιτικό γεγονός. Απλά πρέπει να υπάρχει ταξική δράση, να ετοιμάζει συνειδήσεις, εδώ καταλαβαίνω αυτό που λέει η Αλέκα σχετικά με τη σχέση αυθόρμητου συνειδητού στην παρούσα συγκυρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φιλήμων: Έτσι είναι ! Αλλά πολλές φορές οι σχεδιασμοί επί χάρτου, στην πραγματικότητα, στη ζωή, αποδεικνύονται λανθασμένοι, ανεφάρμοστοι και στην τελική γυρίζουν μπούμερναγκ ...

  Giorgos: Ηλίου φαεινώτερον ...
  Μεταξύ μας, εκείνο το σχεδόν, τι το ... ήθελες;;;
  (χιούμορ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Το καλύτερο απ' όλα το γραψε ο Manny: "φταιν και οι τρακόschοι" !!! Απέδωσε ακριβώς την προφορά, όπως λεν στο χωριό μου ας πούμε "μι χρουστάει διακόscha ευρώ" :) AlexD -διαχειριστής σε ρόλο τρολλ - σόρυ Giorgos !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ρε παιδιά, απλά πράγματα, αυτα που λέγανε να κάνουν, τα εμφανίζουν τώρα λες και είναι αιτήματα των αγανακτισμένων και ότι εκφράζουν το "λαικό κίνημα".

  Βέβαια, οι αγανακτισμένη στην πραγματικότητα στους δρόμους βγήκαν επειδή δεν έχουν να φάνε και όχι για τη διαφθορα, μιας και διαφθορά υπήρχε πάντα στην Ελλάδα.

  Το πασοκ βέβαια κάνει τη δουλειά του με κάθε μέσον, εμείς ο λαός τι κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "και ότι εκφράζουν το "λαικό κίνημα""

  Αυτό το διορθώνο μιας και οι πασόκοι λέξεις όπως λαικό κίνημα δεν θέλουν να ακούγονται, είναι απαγορευμένες, το μετατρέπω σε "λαικό αίσθημα"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Φάρο δίκιο έχεις για το σχεδόν χαχαχα

  άλεξ δεν μας πειράζει και λίγο τρόλιγκ :) ειδικά από Mods

  Πόε-το θέμα είναι πως χειριζόταν από την αρχή το θέμα οι υποκινητές. έχουν ακουστεί ήδη πολλά, ακόμα και για ίδρυση κόμματος άμεση δημοκρατία. Οι υπόλοιποι λυπάμαι που το λέω χρησιμοποιήθηκαν ως "χρησιμοι ηλίθιοι". Αξιοποίησαν την δίκαιη αγανάκτηση τους προς τα μέτρα και το ψάξιμο του διακόπτη μέσα στο σκοτάδι για να πετύχουν ότι θέλανε. Αφήσανε τον κόσμο στο σκοτάδι και τον προσνατόλισαν να πέσει στο γκρεμό μόνος του. Εμείς του φωνάζαμε για το που είναι το φως αλλά σε ένα βαθμό κατάφεραν να του κλείσουν τα αυτιά με όλη την προπαγάνδα των καπέλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κάμποσοι σύντροφοι,ανεξάρτητα απο το κόμμα, κάναν δουλεια με τους αγανακτισμένους, μίλησαν με κόσμο. Άσχετα που κινείται η γενική συνισταμένη του πράγματος, θεωρώ ότι κάποιους κερδίσαμε και απο εκει. Και εγω μεσω ίντερνετ μιλησα με καμπόσους, και κάμποσοι ΄ήρθαν απο το facebook στο blog μας ύστερα απο δημοσίευση άρθρων μας.

  Σε κάθε περιπτωση πιστεώ ότι βρήκαμε ευκαιρία και εμεις να μιλήσουμε με τον κοσμο.

  Τώρα όσον αφορα την στράτευση σε σωμματεία και την οργάνωση σε επίπεδο εργασιακό, για εκεί έχουμε ακόμα δρόμο....

  Πάντως λεω και ξαναλεω, ότι το βήμα αυτό "της αγανάκτισης", έπρεπε να γίνει, και τώρα πρέπει να ξεπεραστει, δεν ξερω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ε για αυτό λέω σε ένα βαθμό και όχι πλήρως, κατι καταφέραμε και εμείς απο αυτό. Τώρα πόσο είναι αυτό; Αυτό δεν ξέρω...

  Το κακό είναι πως τώρα το σύστημα τέτοιου είδους εμπειρίες που μπορεί να κερδίσει ο κόσμος καταφέρνει και τις εκμεταλλέυται πλήρως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. επίσης χαρακτηριστικό και αυτό που ανέβασε ο Αντώνης στο Radical Desire http://radicaldesire.blogspot.com/2011/06/blog-post_14.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. εδώ μπαίνει ανάλογη προβληματική με πολλά στοιχεία... σημαντικό άρθρο http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=12/6/2011&id=13572&pageNo=12&direction=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Axl το και οι "τρακοschοι" εχει trademark Hieronymous : ]]
  (εγω απλα τα δανειστικα γτ ειναι επιτυχημενο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Κάθε χρήστης μπορεί να σχολιάσει στο γλόμπινγκ αφού επιλέξει διακριτικό ψευδώνυμο για αποφυγή συγχίσεων είτε με λογαριασμό Google είτε με τη χρήση της υπηρεσίας openID είτε με την απλή επιλογή ονόματος χρήστη.
Προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια για συντάκτες ή σχολιαστές θα διαγράφονται. Δεν ενθαρρύνεται η χρήση υβριστικών λέξεων ή εκφράσεων.
Ο σχολιασμός γίνεται με το ελληνικό αλφάβητο και με μικρά γράμματα

Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαγραφή σχολίων που δημιουργούν σκόπιμη ή μη σύγχιση και απομάκρυνση από το θέμα της ανάρτησης.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...